Un català pensat i contant – Josep Ribera I Camps

ISBN: 84-607-0270-7

Páginas: 112

Edición: 1ª edición, abril 2000

Depósito legal: M-11993-2000

Sinopsis: L’autor, prega al lector, la seva benevolència, respecte al present treball. El mateix ha estat escrit en condicions inimaginables. A voltes, una sola ratlla, ha sofert tres o quatre interrupcions. Sols la sentida necessitat de comunicació amb els demés, de donar fé del gran garbell d’experiències viscudes en més de setanta anys de vida, no pas massa gratificant (per cert), pot servir de justificant.

Aquest camí rodat, per l’autor, des de la més tendra edat (amb tota mena d’obstacles, dolents i pitjors), ha posat davant seu lo més crua que es pot presentar la vida. Potser per això s’exposen les coses cruament i sense concessions literàries, de bonic i poètic follatge.

Com ja anem quedant pocs, d’aquells a qui se’ns havia prohibit parlar (i encara menys, escriure) en la nostra llengua catalana, al poder fer-ho ara, és difícil fer entendre als que d’això no tenen record, la gran joia de sentirnos lliures dins del Casal (potser petit, però per a nosaltres incomparablement gran) de nostra Pàtria Catalana